Kunstboek - Art Quilts Nederland

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

Kunstboek

‘Art Quilts in Nederland’, het eerste kunsthistorische boek over hedendaagse Nederlandse art quilts, auteur  kunsthistoricus Henk Lijding.

In samenwerking met 57 art quilters en 8 beeldend kunstenaars zijn 110 art quilts samengebracht en becommentarieerd. Het betreft hier werk van professionele kunstenaars en topamateurs. De art quilts zijn weliswaar gemaakt van textiel of daaraan verwant flexibel materiaal, maar het uitgangspunt van art quilters  is een dieper achterliggend idee en niet het ambacht. De stof, de keuze van de kleuren, het doorstikken of borduren zijn expressiemiddelen voor de kunstenaar. Net als bij schilderijen of sculpturen is het beeld bepalend, en de impact die het werk heeft op de beschouwer.

In vijf essays licht Henk Lijding de belangrijkste aspecten van art quilts toe en geeft hij een overzicht van de ontwikkeling van art quilts in Nederland. Indexen, woordverklaringen en registers maken het boek een naslagwerk voor de quilt- en de kunstwereld. 160 pagina’s in kleur met 110 pagina’s foto’s, prijs € 19,95, verkrijgbaar bij de betere boekhandel. Het boek verschijnt op 1 mei 2013 bij uitgever WBOOKS. Voorinschrijving met korting en gratis toezending. Maak daartoe € 17,95 over op bankrekening 564780480, ten name van WBOOKS, Zwolle onder vermelding ‘art quilts’ en uw adresgegevens.

Essays:
1. Art Quilts en Kunst:  wat zijn art quilts en zijn ze kunstwaardig?
2. Esthetiek: een bespreking van het belangrijkste aspect van  art quilts; hun schoonheid. Vrijwel alle art quilters zijn vrouwen.
    Wat is hun in vloed op de esthetiek?
3. Quilts en art quilts: de ontwikkeling van art quilts en wat is er nog te zien van de traditionele oorsprong in de hedendaagse art quilts?
4. Semantiek? Een bespreking van de expansie in vorm. Zijn het nog wel art quilts? En wat doet dat er toe?
5. De art quilter; art quilts bezien vanuit de maker en haar netwerken. En hoe nu verder?

Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu